అంబులెన్స్‌

అతడు వీరుడుఅతణ్ని బతికించండిచీకటిని చీలుస్తూవెలుగును వెదజల్లినవాడుఇప్పుడు కాలాన్ని చీల్చుకుంటూత్వరగా వెళ్ళండిఎవరిదైనా ప్రాణమేకానీ అతడు మరీ అపురూపంపలు ప్రజా ఉద్యమాలకుప్రాణం పోసినవాడుగుండె దిటవు…

తెలంగాణ జాగ మీద పానం

ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణరావు, మహాకవి దాశరథి కృష్ణమాచార్యలాగా తనువంతా నోరుజేసుకొని తెలంగాణ కోసం మాట్లాడిన, కొట్లాడిన అచ్చమైన తెలంగాణ గొంతుక డా.…

‘ముఖీలు’తో ముఖాముఖి

ముఖీలు – నామౌచిత్యంకవిత్వం సామాజిక చైతన్య స్వరూపం. కవితా స్వరూపం బహుముఖీనం. ఆధునిక కవితా స్వరూపంలో పన్నో వినూత్న ప్రక్రియలు విరాజిల్లాయి.…

పాల్కురికి సోమనాథుని కృతులు – పరిశీలన

ఆదికవి నన్నయభట్టు శ్రీకారం చుట్టిన మార్గకవితా సంప్రదాయానికి భావము, వస్తువు, రచనారీతుల్లో భిన్నమైన, విలక్షణమైన, వైవిధ్యభరితమైన దేశికవితా సంప్రదాయానికి పునాది వేసిన…

Continue Reading

వూళ్ళ విశ్వనాథ స్వామి నవల ‘‘పేరులో పెన్నిధి’’ (హాస్పిటల్‌ ఫార్మసిస్ట్‌లపై తెలుగులో ఏకైక నవల)

ఉపోద్ఘాతం : ప్రతి మనిషి జీవిక కోసం ఏదో ఒక వృత్తి చేయవలసిందే! వృత్తులలో 1. ప్రాథమిక, 2. ద్వితీయ, 3.…

నిత్య అధ్యయన శీలి ‘నిత్యానందరావు’

సమీక్షల్లో, పీఠికల్లో ఆయా రచయితల శ్రమను, వస్తు రచనలను ప్రశంసించడానికి ఎక్కడా లోభపడలేదు. దానికి సంబంధించిన మరికొన్ని విశేషాలను చెప్పడానికి ఎప్పుడూ…

కె.కె. వెంకటశర్మకు

సౌందర్య హృదయంఏమయ్య ! నీవయ్య! యెచ్చోట కెళ్ళావు?విద్యార్థి లోకమున్‌ వీడినావె!ఎన్ని విద్యలు నేర్చి యెంత యాలోచించిసాధన విడువక సాగినావె !శాస్త్ర సాంకేతిక…

మలినం కానంత కాలం..

అడవి అమ్మలగన్న అమ్మలా ఉన్నప్పుడునీడలు కాపాడేవి భూమినిఊటలు ఉవ్విళ్లూరి వాగులయ్యేవిపండ్లు, ఫలాలు, దుంపలు, కాయలు ఆదుకునేవి జీవులనుగాలి ప్రాణవాయువై పంచేది ఆరోగ్యాలనుగాలి…

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యం – మానవతా విలువలు

‘‘హితేన సహితం సాహిత్యం’’ అని అన్నారు. అంటే హితాన్ని తెలియజేసేది, మేలు చేకూర్చేది సాహిత్యంగా చెప్పబడుతుంది. ఎవరికి, దేనికి హితం అనేది…

కుచేలుని కథ మానవతా విలువలు

భగవంతుడు భక్తి బంధానికొకదానికి తప్ప దేనికీ వశపడడు. భక్తి లేకుండా కోట్లను ఖర్చుచేసి ఆరాధించినా ఆయన అందనే అందడు. ఆయనకు ఏమీ…