శ్రీ వేంకటాధ్వరి ‘విశ్వగుణాదర్శ చంపూ’ వర్ణనలు

‘‘విశ్వగుణాదర్శ చంపూ’’ అనే చంపూకావ్యం సంస్కృత సాహిత్యంలో వెలువడిన విలక్షణమైన కావ్యం. నాణానికి రెండు వైపులున్నట్లే ప్రతీ విషయాన్ని రెండు రకాలుగా…

తెలుగులో గజల్‌ ప్రక్రియ సామాజిక మాధ్యమాల పాత్ర

సాహితీప్రక్రియల్లో గానయోగ్యమైన వాటిలో గజల్‌ ‘‘ఒక కమనీయ కవితాలహరి, గులాబీల గుచ్చం’’. ఇది ఒక అరబీ పదం. ఎడారిలో పూలు పూయవని…

Continue Reading

సవర ధ్వనిశాస్త్రం ఒక పరిశీలన

వ్యాస సంగ్రహం: సవర భాష ఆస్ట్రో ఆషియాటిక్ కుటుంబానికి చెందిన ముండా కుటుంబలోని దక్షిణ ఉప కుటుంబానికి చెందినది. దీని వ్యవహర్తలు…

Continue Reading

తొలినాళ్ళ తెలుగు సాహిత్యం స్త్రీ చైతన్యం

ముఖ్యంగా స్త్రీ చైతన్యం అనే అంశాన్ని మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో వచ్చిన స్త్రీ చైతన్యం అన్నప్పుడు ఆ…

సామాన్యుని హృదయ వేదన ‘కన్నీటి సీమ’

సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఏలిన ప్రాంతంగా దీనిని రాయలసీమ అన్నారు. ఇక్కడ వజ్రాలు రాసులుగా పోసి అమ్మేవారట. అటువంటి ఈ…

ప్రాచీన తెలుగు కావ్యాలు – గిరిజనుల సాంస్కృతిక జీవనం

పరిచయం : ప్రాచీన కావ్యాల మీద గౌరవం తగ్గింది. ఆధునిక రచనలమీద మోజు పెరిగింది.మంచిదేకాని పరిశోధనకు ఒక సామాజిక ప్రయోజనం ఉండాలి.…

Continue Reading

తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం – జనగామ పాట

వ్యాస సంగ్రహంతెలంగాణ ప్రాంతం అణువణువున సాహిత్యసంపద కలిగిన ప్రాంతం. కవులు, కళాకారులు నడయాడిన ప్రాంతం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత పరిపాలన…

తెలంగాణ నాటక సాహిత్యం – ఒక విహంగ వీక్షణం

‘కావ్యేషు నాటకం రమ్యం’ అన్నారు అలంకారికులు. నాటకం వినోదంతో పాటు విజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. సామాజిక స్పృహను కలుగజేస్తుంది. జనులను చైతన్యవంతం చేస్తుంది.…

విమర్శకునిగా దేవులపల్లి రామానుజరావు

సాహిత్య విమర్శ అంటే మౌలికంగా ఒక అభిప్రాయమే. సాహిత్య విమర్శకులు మొదట పాఠకులై ఉండాల్సిందే.పాఠకులు విమర్శకులుగా రూపొందడానికి వారు నాలుగు రకాల…

ప్రళయ కాలంలో కర్తవ్యగీతం ‘ప్రపంచీ కరోనా’

ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో 21వ శతాబ్దంలో ప్రపంచమొక వ్యాపార కుగ్రామంగా మారింది.ప్రపంచదేశాల మధ్య ఎగుమతి దిగుమతి సంబంధాలు విస్తృతంగా పెరిగాయి. ఈ కారణంగానే…