తెలంగాణ నాటక సాహిత్యం – ఒక విహంగ వీక్షణం

‘కావ్యేషు నాటకం రమ్యం’ అన్నారు అలంకారికులు. నాటకం వినోదంతో పాటు విజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. సామాజిక స్పృహను కలుగజేస్తుంది. జనులను చైతన్యవంతం చేస్తుంది.…

మహాభారతం: ‘ధర్మ’ ప్రశ్నలు ‘భీష్మ’ సమాధానాలు – 4

‘ఆశ’ ప్రతిమనిషికి జీవగుణంగా వచ్చే లక్షణం. దీని గురించి ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు ఒక విధంగా, వ్యక్తిత్వ వికాస ఉపన్యాసకులు మరో విధంగా…

కాలము – మానము

కలయతి ఆయుః కాలయతి, సర్వాణి భూతాని ఆయువును లెక్కించునది, ప్రాణులన్నింటికిని కారణమైనది, నలుపు, లోహము, యముడు, శివుడు, ఘడియ మొదలగు కాల…

మహాభారతం: ‘ధర్మ’ ప్రశ్నలు – ‘భీష్మ’ సమాధానాలు – 2

చాలామంది కొన్ని సార్లు ఊహించని సమస్యల్లో ఇరుకుంటారు. వారిని చుట్టూ శత్రువులు కమ్ముకుని భయానికి గురిచేస్తారు. అప్పుడు రక్షించే వారు కనిపించకుంటే…

మహాభారతం: ‘ధర్మ’రాజు ప్రశ్నలు – ‘భీష్మ’ సమాధానాలు -1

ఉపోద్ఘాతం: మహాభారతం వివిధ రకాల ఆలోచనలు గల వ్యక్తులకు వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తుంది. భారతం ఒక గ్రంథమే అయినప్పటికి అది అనేక…

విమర్శకునిగా దేవులపల్లి రామానుజరావు

సాహిత్య విమర్శ అంటే మౌలికంగా ఒక అభిప్రాయమే. సాహిత్య విమర్శకులు మొదట పాఠకులై ఉండాల్సిందే.పాఠకులు విమర్శకులుగా రూపొందడానికి వారు నాలుగు రకాల…

ప్రళయ కాలంలో కర్తవ్యగీతం ‘ప్రపంచీ కరోనా’

ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో 21వ శతాబ్దంలో ప్రపంచమొక వ్యాపార కుగ్రామంగా మారింది.ప్రపంచదేశాల మధ్య ఎగుమతి దిగుమతి సంబంధాలు విస్తృతంగా పెరిగాయి. ఈ కారణంగానే…

పి.వి. సృష్టించిన ‘గొల్ల రామవ్వ’

పి.వి.నరసింహారావు సాహిత్య పిపాసకుడు, రచయిత, అంతకుమించి బహుభాషావేత్త.పదిహేడు భాషలలో అనర్గళంగా మాట్లాడట వచ్చిన వ్యక్తి. అంతేకాదు కొన్నిభాషలల్లో సాహిత్యాన్ని సృష్టించాడు. మాతృ…

ప్రక్రియల దండలో ‘మణిపూసల’ మెరుపు

ఛందోబద్ధ ప్రక్రియ అనేది సాహిత్యయుగంలో ఈనాటిది కాదు. ప్రపంచసాహితీవనంలో అత్యంత ప్రాచీనమైన రచనగా పేర్గాంచింది. ఋగ్వేదంలోనిగాయత్రీ మంత్రంలో 24 అక్షరాలు, పంక్తిలో…

దశాబ్దపు స్త్రీవాద కథా సాహిత్యం – ఒక  అవలోకనం (2001-2010)

తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో దానికంటే ముందు కాలంలో స్త్రీని కేంద్రబిందువుగాచేసి సాహిత్యంలో రచనలు వెలువడినాయి. అయితే అప్పటి సాహిత్యం స్త్రీని భోగవస్తువుగా,…